Specializované archivy

Centrum hasičského hnutí
Husova 300, Přibyslav (mapa)
http://www.chh.cz

Noc na zámku v Přibyslavi! Přijďte navštívit (i nevšední) prostory zámku, které jindy neuvidíte! Zúčastněte se komentovaných prohlídek archivu, archivu CTIF, archivní knihovny či nahlédněte do největšího hasičského muzea v České republice.
Více informací na www.chh.cz

Navštivte nás 26. 5. 2023 v čase 17:30-22:00.