Státní okresní archiv Český Krumlov

Vltava. Proměny historické krajiny. Českokrumlovsko.
 
Putovní výstava Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty stavební, a Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty, reprezentuje řeku Vltavu a změny v krajině v důsledku povodní, výstavby Lipenské vodní nádrže a s vazbami na kulturní a společenské aktivity na Lipensku na celkem 23 posterech a 3 D modelu Lipenské přehrady. Výstavu doplňují originály archiválií z fondů uložených ve Státním okresním archivu Český Krumlov.