Archiv bezpečnostních složek

Archiv bezpečnostních složek
Branické náměstí 2, Praha 4 (mapa)
www.abscr.cz

Den otevřených dveří Archivu bezpečnostních složek – Praha – Braník

V rámci komentovaných prohlídek budete moci navštívit pro veřejnost jindy nepřístupná místa, nahlédnete „pod pokličku“ práce archivářů a zažijete mnohá překvapení. Zavedeme Vás nejen do depozitářů, ale seznámíte se i s činností jednotlivých pracovišť.
Komentované prohlídky: Ve 14, 15, 16 a 17 hodin. V případě dostatečného zájmu může být v 15:30 nebo v 16:30 hodin vypravena i speciální dětská prohlídka. Skupiny se mohou objednat i v jinou hodinu. Dopoledne je vyhrazeno školám.

Během Dne otevřených dveří bude k vidění také komiksová výstava Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století. Výstava vychází ze stejnojmenné knihy, oceněné v roce 2012 cenou Muriel za nejlepší komiksovou knihu roku. Obě vznikly ve spolupráci ÚSTR, neziskové organizace Post Bellum a několika českých a slovenských výtvarníků. Poutavé komiksové příběhy, vytvořené na základě vyprávění pamětníků, zaznamenaných v letech 2001–2011, přenesou diváky (a čtenáře) na válečnou frontu, do koncentračních táborů, komunistických kriminálů i do prostředí Státní bezpečnosti.
Od 18 hodin v naší zasedací místnosti vystoupí historik ÚSTR, Mgr. Libor Svoboda, PhD. s přednáškou, která bude zaměřena na jeden z příběhů, který najdete na prezentované výstavě „Ještě jsme ve válce“. Seznámí Vás s osudem Václava Jakeše, muže, který za dramatických okolností unikl v říjnu 1951 zatčení a téměř 15 let se skrýval před Státní bezpečností. Na místě nebudou chybět k tomuto případu ukázky originálních archiválií.


Archiv bezpečnostních složek
Kanice u Brna (mapa)
https://www.abscr.cz/den-otevrenych-dveri-v-archivu-bezpecnostnich-slozek-2023-2/#kanice

Den otevřených dveří Archivu bezpečnostních složek – Kanice

Studnice poznání v kanických lesích, tentokrát také se zajímavou přednáškou k jednomu neblahému výročí.
Ve čtvrtek 8. června 2023 představí Archiv bezpečnostních složek veřejnosti také pracoviště v Kanicích. Objekt se sice nachází v katastru obce Kanice, avšak přístupný z této obce není. Je možné se k němu dostat od brněnského vlakového Hlavního nádraží tramvají č. 2, směr Stará Osada („Brno-Židenice, Stará Osada“). Zde je třeba přestoupit na autobus č. 201 na nástupišti č. 7 a vystoupit na zastávce „Brno, Líšeň, Na spáleništi“ (zastávka je na znamení). Odtud na druhé straně silnice vede účelová komunikace, po níž se za 10-12 minut dojde k budově archivu.

Zájemci o prohlídku si vyslechnou úvodní slovo o historii a současnosti pracoviště ABS Kanice a zajímavou přednášku na téma Naše měna je pevná! aneb měnová reforma v roce 1953. K tomuto tématu bude připravena také výstavka z archiválií uložených v ABS. Za doprovodu pracovníků ABS si poté budou moci návštěvníci prohlédnout depozitáře a reprezentativní druhy archiválií, budou seznámeni s procesem přípravy archiválií na digitalizaci i s provozem kanické badatelny.

Program začíná v 16:00 hodin.