Státní oblastní archiv v Praze

Státní okresní archiv v Příbrami
E. Beneše 337, Příbram VII (mapa)
http://www.soapraha.cz/pribram/

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V SOkA Příbram

U příležitosti Mezinárodního dne archivů pořádá Státní okresní archiv v Příbrami výstavu zaměřenou na genealogické prameny z oblasti Příbramska s názvem CO PO NÁS ZŮSTANE aneb genealogické prameny Příbramského okresu. Vystaveny budou archiválie sloužící jako podklad k tvorbě rodokmenu. Zároveň pronese PhDr. Věra Smolová přednášku OSUD RODINY Jana Blažeje Santiniho-Aichela na Příbramsku, od jehož úmrtí letos uplynulo 300 let.

Výstava bude přístupná 8. června 2023 od 9:00 so 19:00, přednáška se bude konat v 17:30.