Státní oblastní archiv v Praze

Státní okresní archiv v Příbrami
E. Beneše 337, Příbram VII (mapa)
http://www.soapraha.cz/pribram/

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V SOkA Příbram

U příležitosti Mezinárodního dne archivů pořádá Státní okresní archiv v Příbrami výstavu zaměřenou na genealogické prameny z oblasti Příbramska s názvem CO PO NÁS ZŮSTANE aneb genealogické prameny Příbramského okresu. Vystaveny budou archiválie sloužící jako podklad k tvorbě rodokmenu. Zároveň pronese PhDr. Věra Smolová přednášku OSUD RODINY Jana Blažeje Santiniho-Aichela na Příbramsku, od jehož úmrtí letos uplynulo 300 let.

Výstava bude přístupná 8. června 2023 od 9:00 so 19:00, přednáška se bude konat v 17:30.


Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Staroměstské náměstí 1, Mladá Boleslav (mapa)
http://www.soapraha.cz/mladaboleslav/

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Státní okresní archiv v Mladé Boleslavi připravil na sobotu 10. 6. 2023 Den otevřených dveří, v rámci něhož budou probíhat komentované prohlídky archivu a barokní piaristické knihovny, prezentovány budou ukázky archiválií z tamějších fondů a těšit se můžete na malý antikvariát regionální literatury.

Otevřeno bude od 10:00 do 16:00 hodin.


 

Státní okresní archiv Beroun
U Archivu 1633, 26601 Beroun-Město (mapa)
http://www.soapraha.cz/Aktuality/?id=6255

Beseda s dětmi o historii obce a školy Hýskov

Děti ze základní školy se formou besedy a kopií archiválií seznámí jednak s činností archivu, jednak s některými zásadními událostmi z dějin obce i školy.

Místo konání: Základní škola Hýskov, Školní 112, 267 06 Hýskov.


Státní okresní archiv Kladno
Floriánské náměstí 103, 27201 Kladno (mapa)
http://www.soapraha.cz/kladno/

Desáté setkání kronikářů okresu Kladno

Další z pravidelných setkání, na němž zazní tři příspěvky, v nichž chceme účastníky seznámit prostřednictvím ukázek z našich depozitářů s typy pramenů, které se badatelům nabízejí ve fondech archivů obcí a měst, dále s úskalími i výhodami vedení kronik v elektronické podobě a jejich následného zpřístupňování, na závěr nebude chybět oblíbená sekce Historie není černobílá, aneb zajímavosti z našich archivních fondů.

Dne 1. června 2023 od 14:30 do 17:00 hodin.

Místo konání: Slaný, Městské centrum Grand.


Státní okresní archiv Mělník
Pod Vrchem 3358, 27601 Mělník (mapa)
http://www.soapraha.cz/Aktuality/?id=6255

Den otevřených dveří ve Státním okresním archivu Mělník

Přednáška a výstavka s ukázky plakátů, programů a dobových fotografií z archivních fondů a sbírek Státního okresního archivu Mělník.

Navštívit nás můžete dne 8. června 2023 od 9:00 do 14:00 hodin.


 

Státní okresní archiv Praha-venkov
Pražská 728, 25229 Dobřichovice (mapa)
http://www.soapraha.cz/Aktuality/?id=6254

Výstava Krok za krokem za našimi slavnými předky

Výstava prezentuje směry genealogického bádání na příkladu deseti mezníků lidského života, jejichž stopy mohou být zachyceny v archivních pramenech. Cílem je seznámit veřejnost s genealogickými prameny, archivními fondy, potažmo archivní sítí, a to i prostřednictvím ukázek konkrétních archiválií, které se pojí se jmény veřejně známých osobností.

Od 1. do 30. června 2023, výstava je přístupná veřejnosti vždy v pondělí, středu a čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin.

 

Společenské setkání pamětníků v Měchenicích

http://www.soapraha.cz/Aktuality/?id=6255

Setkání s pamětníky obce Měchenice.

Dne 14. června 2023 od 15:00 hodin v kulturním sále Obecního úřadu Měchenice, Hlavní 4, 252 06 Měchenice.


Státní okresní archiv Rakovník
Plzeňská 2493, 26901 Rakovník II (mapa)
http://www.soapraha.cz/Aktuality/?id=6255

Den otevřených dveří ve Státním okresním archivu Rakovník

Státní okresní archiv Rakovník Vás zve na komentované prohlídky archivu spojené s prezentací vybraných archiválií a výstavou Rakovnická setkání s keramikou RAKO.

Dne 8. června 2023, komentované prohlídky od 9:00, 11:00, 14:00 a 17:00 hodin.