Moravský zemský archiv v Brně

Moravský zemský archiv v Brně 
Palachovo náměstí 723/1, 62500 Brno – Starý Lískovec (mapa)
www.mza.cz/

Tajemství faksimilí

💡Moravský zemský archiv v Brně Vás srdečně zve na výstavu, která se uskuteční u příležitosti Mezinárodní den archivů v malém sále MZA ve dnech 9. 6. – 18. 6. 2023 od 10:00 do 18:00 hodin pod názvem „Tajemství faksimilí“📜. Na výstavě se dozvíte, co to vlastně faksimile jsou, seznámíte se s jejich podobou, procesem jejich vytváření i účelem, za kterým většinou vznikají. V několika případech také budete mít možnost srovnání, nakolik se liší – či eventuálně neliší – od originálu, podle nějž byly vyhotoveny📖. Kromě toho budou ve formě faksimilí představeny vybrané archiválie z našich fondů – těšit se můžete na listiny, pečetě, rukopisné kodexy, unikátní iluminované obaly zemských desk, ale třeba též na ukázky novodobých dokumentů, neboť zhotovování faksimilí se netýká jen středověkých či raně novověkých archiválií🗞

Výstava bude probíhat ve dnech 9. 6. – 18. 6. 2023 od 10:00 do 18:00 hodin v malém sále MZA.


Státní okresní archiv Kroměříž
Velehradská 4259, 767 01 Kroměříž (mapa)
https://www.mza.cz/kromeriz/

Vernisáž výstavy Místa věčného klidu

Nová výstava ve foyer kroměřížského archivu se věnuje historii hřbitovů měst a obcí okresu Kroměříž. Nabízí zajímavé ukázky plánů hřbitovů, řádů a parte. Nechybí unikátní fotografie.

Vernisáž se uskuteční ve středu 7. června 2023 v 17 hodin.

Akce k Mezinárodnímu dni archivů v SOkA Kroměříž:

Výstava Kroměříž jubilující: výstava k 760. výročí trvání města Kroměříže bude přístupná od 1. června do 31. srpna 2023 ve foyer kroměřížské radnice, Velké náměstí 115.

Den otevřeních dveří v SOkA Kroměříž: komentované prohlídky budovy archivu, písařská dílna nejen pro děti, komentované prohlídky výstavy Místa věčného klidu. Navštívit nás můžete ve čtvrtek dne 8. června od 13 do 18 hodin v budově archivu (Velehradská 4259, Kroměříž).