Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou
Turnovská 4151/40a, 46601 Jablonec nad Nisou (mapa)
https://www.soalitomerice.cz/soka-jablonec-nad-nisou/

Jablonecká oslava Mezinárodního dne archivů

Den otevřených dveří spojený s prezentací zajímavých archiválií k letošním „trojkovým“ regionálním výročím, aneb od nejstaršího originálního dokumentu uloženého v archivu (1323) přes děje 19. století až po legendární návštěvu ing. Hanzelky a Zikmunda v Jablonci n. N. a vznik jabloneckého okresního archivu (1953).

Navštívit nás můžete v pátek 9. června 2023, vždy v 9, 12, 15 a 18 hodin.


Státní okresní archiv Semily
Archivní 570, 513 01 Semily (mapa)
https://www.soalitomerice.cz/soka-semily/

Na poslední cestě – zločin, trest a záhrobí

Výstava z dějin útrpného práva v oblasti Pojizeří dokumentuje, za co a jak byli trestáni a propadli hrdlem zločinci v minulých staletích. S ohledem na regionální specifika výstavu provází i téma víry v posmrtný život a vyvolávání zesnulých při spiritistických seancích.

9. 6. 2023, 17.00 – zahájení výstavy.
Trvá do 11. 9. 2023.


Státní okresní archiv Česká Lípa
Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa (mapa)
https://www.soalitomerice.cz/soa-v-litomericich-pozvanka-na-mezinarodni-den-archivu/

Mezinárodní den archivů v SOkA Česká Lípa

Při příležitosti Mezinárodního dne archivů zveme na komentované prohlídky archivu, které se uskuteční dne 8. 6. 2023 v 9, 11, 13, 15, 17 hodin.