Státní oblastní archiv v Plzni

Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích
Jindřichovice 1 – zámek  (mapa)
https://www.soaplzen.cz/soka-so

Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích pořádá 15. června 2023 Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohou prohlédnout prostory archivu i zajímavé archiválie.

Komentované prohlídky se budou zahajovat v časech 10:00, 14:00 a 16:00 hodin, zámecký park bude přístupný po celý den.


Státní okresní archiv Tachov
Plánská 2037 347 01 Tachov (mapa)
https://www.soaplzen.cz/soka-tc

Den otevřených dveří ve Státním okresním archivu Tachov na téma Dobrovolnosti se meze (ne)kladou aneb Brigády socialistické práce a Akce Z v okrese Tachov

U příležitosti Mezinárodního dne archivů vyhlášeného Mezinárodní archivní radou a zaštítěného Českou archivní společností, pořádá Státní okresní archiv Tachov ve dnech 7. a 8. června 2023 od 9:00 do 18:00 hodin Den otevřených dveří tentokrát na téma Dobrovolnosti se meze (ne)kladou aneb Brigády socialistické práce a Akce Z v okrese Tachov.

Exkurze pro veřejnost se budou zahajovat v časech: 9:00, 11:00, 13:00, a 15:00 (ve středu 7. června i od 17:00). Při této příležitosti bude možné opět nahlédnout do zákulisí archivu a seznámit se s jeho činností. Součástí Dne otevřených dveří bude i výstava zajímavých archiválií, které veřejnost nemá možnost běžně shlédnout. V letošním roce budou archiválie zaměřeny na „dobrovolné“ aktivity občanů probíhající pod hlavičkou brigád socialistické práce, resp. v rámci akcí Z v okrese Tachov.

Pokud by někdo ze zájemců o návštěvu archivu měl ve svém držení zajímavou písemnost či fotografii a chtěl by ji archivu poskytnout, bude srdečně vítán.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Součástí Dne otevřených dveří bude rovněž stejnojmenná přednáška Mgr. Jana Edla „Dobrovolnosti se meze (ne)kladou aneb Brigády socialistické práce a Akce Z v okrese Tachov“. V ní se posluchači dozví podrobnější informace o těchto již pozapomenutých dobrovolných aktivitách z období před rokem 1989. Přednáška se koná v zasedací místnosti Státního okresního archivu Tachov ve čtvrtek 8. června 2023 od 17.00 hod.


Státní okresní archiv Rokycany
Jeřabinová 1043, Rokycany (mapa)
www.soaplzen.cz/soka-ro

Jménem zákona! Četníci, udavači nebo zapomenutí hrdinové?

Přednáška Luboše Valdhanse s ukázkami kronik, četnické výzbroje a výstroje.

Přednáška se uskuteční 8. 6. od 16 hodin.


Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně
Náměstí Republiky 10, Horšovský Týn (mapa)
http://www.soaplzen.cz/soka-do

Dny otevřených dveří v okresním archivu

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně, nám. Republiky 10 pořádá ve dnech 1. a 2. června 2023 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

V jejich rámci se bude konat v archivu výstava ZMIZELÝ HORŠOVSKÝ TÝN, kterou zahájí vernisáž ve čtvrtek 1. června 2023 od 10 hodin.

Komentované prohlídky archivu a restaurátorské dílny budou v tyto dny vždy od 10, 13, 15 a 16:30 hodin.


Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích
Branka 669, 33601 Blovice (mapa)
https://www.soaplzen.cz/soka-pj

U příležitosti Mezinárodního dne archivů vyhlášeného Mezinárodní archivní radou a zaštítěného Českou archivní společností, pořádá Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích ve středu dne 28. 6. 2023 Den otevřených dveří. V jeho rámci se od 15. 00 hod koná přednáška Patrika Kellera „Policejní stráž města Kasejovic“.

Zároveň si návštěvníci mohou prohlédnout prostory archivu i zajímavé archiválie
(komentované prohlídky od 9,00 – 15,00 hod).

Srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu.