Státní oblastní archiv v Plzni

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně

Název události:

Den otevřených dveří SOkA Domažlice 2020 – tentokrát virtuálně

 
Webové stránky k události: https://www.zonerama.com/soaplzen/Album/6257854
Popis události: U příležitosti Mezinárodního dne archivů, vyhlášeného Mezinárodní archivní
radou a zaštítěného Českou archivní společností, pořádá Státní okresní
archiv Tachov ve dnech 9. a 10. června 2020 od 9:00 do 18:00 hodin Den
(po)otevřených dveří tentokrát na téma „Státní hranice v okrese Tachov v
letech 1945-1990″.

Exkurze pro veřejnost se budou zahajovat v časech: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00
a 17:00. Při této příležitosti se veřejnost bude moci seznámit s činností
archivu a prohlédnout si výstavu o historii ostrahy a dění na státní hranici
v okrese Tachov. Výstava bude mapovat období těsně po skončení druhé světové války až do likvidace železné opony v roce 1990.

Pokud by někdo ze zájemců o návštěvu archivu měl ve svém držení zajímavou písemnost či fotografii a chtěl by ji archivu poskytnout, bude srdečně vítán.

S ohledem na současnou situaci se v letošním roce v archivu neuskuteční
přednáška na dané téma a návštěvníci budou muset dodržovat platná hygienická a protiepidemická opatření (zejména nutnost ochranných prostředků dýchacích cest).
Datum a čas: 9. – 10. 6. 2020 9.00 – 18.00
Místo konání: Státní okresní archiv Tachov
Pořádající archiv: Státní okresní archiv Tachov; http://www.soaplzen.cz/soka-tc

Státní okresní archiv Cheb

 

Státní okresní archiv Karlovy Vary

 

Státní okresní archiv Klatovy

 

Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích

 

Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích

 

Státní okresní archiv Rokycany

 

Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích

 

Státní okresní archiv Tachov

Název události: Den (po)otevřených dvěří v SOkA Tachov
Webové stránky k události: http://www.soaplzen.cz/node/927
Popis události:

Dne 9. června 1948 byla založena Mezinárodní archivní rada. Ta v roce 2007 rozhodla slavit každoročně tento den – 9. června – jako Mezinárodní den archivů. V České republice se tak děje od roku 2009.

Při této příležitosti Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně pravidelně pořádá od roku 2009 Dny otevřených dveří.

Vzhledem k hygienickým opatřením požadovaným v souvislosti s koronavirovou nákazou, která nelze v archivu pro návštěvníky Dne otevřených dveří zajistit v plném rozsahu, lze v roce 2020 absolvovat tento den virtuálně na této adrese.

Datum a čas: neomezeně
Místo konání: internet
Pořádající archiv:

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně
Nám. Republiky 10
346 01 Horšovský Týn
tel: 379 422 607
fax: 379 423 815