Státní oblastní archiv v Třeboni

Státní okresní archiv Jindřichův Hradec 
Václavská 37/III, 377 01  Jindřichův Hradec (mapa)
https://www.ceskearchivy.cz/statni-okresni-archivy/soka-jindrichuv-hradec/soka-jh-uvod

Krása šlechtických rodokmenů

U příležitosti Mezinárodního dne archivů se ve dnech 1. – 4. června 2023 v jindřichohradeckém zámku uskuteční výstava „Krása šlechtických rodokmenů“.

Zatímco se v současné době velké popularitě těší tzv. „občanská“ genealogie (kterou výstava rovněž připomene), jakoby stranou zůstávala dříve velmi rozšířená „šlechtická“ genealogie. Hlavní obsah připravované výstavy bude proto věnován představení cenných rodokmenů (a vývodů) šlechtických rodů (např. Paarů, Czerninů), které byly často vyhotoveny na pergamenu.

Ve sbírkách jindřichohradeckého archivu se nachází i více jak dva metry široká vyobrazení. Zajímavé je i pojetí šternberského genealogického grafu, který je znázorněn v kruhu. Návštěvníci uvidí také dokumenty, které často sloužili jako přípravný materiál pro samotné zhotovení rodokmenu.

Výstava bude instalována v Královském sále gotického paláce. Vstup ze III. nádvoří.  (mapa)


Státní okresní archiv Český Krumlov
Pod Kaštany 228-Plešivec, 381 01 Český Krumlov (mapa)
https://www.ceskearchivy.cz/statni-okresni-archivy/soka-cesky-krumlov/soka-ck-uvod

Nuda v archivu? …Určitě ne!

Státní okresní archiv Český Krumlov Vás srdečně zve na výstavu a workshop „Nuda v archivu? Určitě ne!“ věnovaný pomocným vědám historickým. Workshop je rozdělený na stanoviště věnovaná jednotlivým pomocným vědám historickým (sfragistika, numismatika, paleografie, heraldika, genealogie…). Na stanovištích jsou připraveny pracovní listy a úkoly. Návštěvníci si tak mohou vyzkoušet odlít pečeť, psát brkem, zahrát numismatické pexeso, složit tématické puzzle či poznat staré míry a váhy. Splnění všech úkolů trvá přibližně 1 hodinu. Workshop je určen pro žáky 5.- 9. tříd.

Výstava a workshop se uskuteční v přednáškovém sále SOkA Český Krumlov 7. června 2023, 8:00-17:00 a 8. června 2023, 8:00-12:00.