Zemský archiv v Opavě

Státní okresní archiv Nový Jičín 
K Archivu 2095/1, 741 01 Nový Jičín (mapa)
https://www.archives.cz/web/soka/novy_jicin/o_archivu/

Turistika a cestování ve fondech Státního okresního archivu Nový Jičín

Zemský archiv v Opavě- Státní okresní archiv Nový Jičín zve u příležitosti oslav Mezinárodního dne archivů na komentovanou prohlídku s prezentací archiválií nazvanou Turistika a cestování ve fondech Státního okresního archivu Nový Jičín.
Na dopoledne téhož dne je možné objednat komentované prohlídky budovy pro školy, rezervace na info@nj.archives.cz nebo tel.: 556 770 120.

Navštívit nás můžete v pátek 9. června 2023.
Dopoledne komentované prohlídky pro školy.
V 15:30 prezentace archiválií a komentovaná prohlídka archivu.


Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 2/1, 74601 Opava (mapa)
https://www.archives.cz/web/za_opava/o_archivu/

Turistika a cestování ve fondech Zemského archivu v Opavě

Zemský archiv v Opavě zve u příležitosti oslav Mezinárodního dne archivů na návštěvu výstavy archiválií k tématu Turistika a cestování ve fondech Zemského archivu v Opavě, která bude probíhat od 10:00 do 17:00. V časech 10:00, 14:00 a 16:00 je možné zúčastnit se komentované prohlídky budovy archivu.

Navštívit nás můžete 9. 6. 2023 v čase 10:00-17:00.


Státní okresní archiv Karviná
Fryštátská 55, 733 01 Karviná – Fryštát (mapa)
https://www.archives.cz/web/aktualne/index.php?post_id=408&title=soka-karvina:-862023-=-den-otevřenych-dveři-u-přilezitosti-mda

Den otevřených dveří ve Státním okresním archivu Karviná

Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Karviná zve u příležitosti oslav Mezinárodního dne archivů na komentované prohlídky archivu, shlédnutí nově instalované výstavy pod názvem Ne-klidná Orlová, prezentaci mapového portálu KARVINSKO ve stopách času a promítnutí unikátního filmu se záběry na starou Karvinou z roku 1918.

Těšit se na Vás budeme ve čtvrtek 8. června 2023, komentované prohlídky archivu se uskuteční v 10:00 a 16:00.