2023

Národní archiv
Knihovna Národního archivu, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 (mapa)
https://www.nacr.cz/dalsi-akce/mezinarodni-den-archivu

U příležitosti Mezinárodního dne archivů pořádá Národní archiv výstavu zaměřenou na osobnost prvorepublikového ministra financí Aloise Rašína.
Představíme vám výběr archiválií z fondů Národního archivu, které obsahují reakce na atentát a jeho vyšetřování, ukázky dobového tisku ze Sbírky novin a publikace z fondu knihovny.
Výstava bude přístupná 9. června 2023 od 9:00 do 14:00 v Knihovně Národního archivu, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout také panelovou výstavu Krása šlechtických exlibris a supralibros.


Archiv bezpečnostních složek

Archiv bezpečnostních složek
Branické náměstí 2, Praha 4 (mapa)
www.abscr.cz

Den otevřených dveří Archivu bezpečnostních složek – Praha – Braník

V rámci komentovaných prohlídek budete moci navštívit pro veřejnost jindy nepřístupná místa, nahlédnete „pod pokličku“ práce archivářů a zažijete mnohá překvapení. Zavedeme Vás nejen do depozitářů, ale seznámíte se i s činností jednotlivých pracovišť.
Komentované prohlídky: Ve 14, 15, 16 a 17 hodin. V případě dostatečného zájmu může být v 15:30 nebo v 16:30 hodin vypravena i speciální dětská prohlídka. Skupiny se mohou objednat i v jinou hodinu. Dopoledne je vyhrazeno školám.

Během Dne otevřených dveří bude k vidění také komiksová výstava Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století. Výstava vychází ze stejnojmenné knihy, oceněné v roce 2012 cenou Muriel za nejlepší komiksovou knihu roku. Obě vznikly ve spolupráci ÚSTR, neziskové organizace Post Bellum a několika českých a slovenských výtvarníků. Poutavé komiksové příběhy, vytvořené na základě vyprávění pamětníků, zaznamenaných v letech 2001–2011, přenesou diváky (a čtenáře) na válečnou frontu, do koncentračních táborů, komunistických kriminálů i do prostředí Státní bezpečnosti.
Od 18 hodin v naší zasedací místnosti vystoupí historik ÚSTR, Mgr. Libor Svoboda, PhD. s přednáškou, která bude zaměřena na jeden z příběhů, který najdete na prezentované výstavě „Ještě jsme ve válce“. Seznámí Vás s osudem Václava Jakeše, muže, který za dramatických okolností unikl v říjnu 1951 zatčení a téměř 15 let se skrýval před Státní bezpečností. Na místě nebudou chybět k tomuto případu ukázky originálních archiválií.


Archiv bezpečnostních složek
Kanice u Brna (mapa)
https://www.abscr.cz/den-otevrenych-dveri-v-archivu-bezpecnostnich-slozek-2023-2/#kanice

Den otevřených dveří Archivu bezpečnostních složek – Kanice

Studnice poznání v kanických lesích, tentokrát také se zajímavou přednáškou k jednomu neblahému výročí.
Ve čtvrtek 8. června 2023 představí Archiv bezpečnostních složek veřejnosti také pracoviště v Kanicích. Objekt se sice nachází v katastru obce Kanice, avšak přístupný z této obce není. Je možné se k němu dostat od brněnského vlakového Hlavního nádraží tramvají č. 2, směr Stará Osada („Brno-Židenice, Stará Osada“). Zde je třeba přestoupit na autobus č. 201 na nástupišti č. 7 a vystoupit na zastávce „Brno, Líšeň, Na spáleništi“ (zastávka je na znamení). Odtud na druhé straně silnice vede účelová komunikace, po níž se za 10-12 minut dojde k budově archivu.

Zájemci o prohlídku si vyslechnou úvodní slovo o historii a současnosti pracoviště ABS Kanice a zajímavou přednášku na téma Naše měna je pevná! aneb měnová reforma v roce 1953. K tomuto tématu bude připravena také výstavka z archiválií uložených v ABS. Za doprovodu pracovníků ABS si poté budou moci návštěvníci prohlédnout depozitáře a reprezentativní druhy archiválií, budou seznámeni s procesem přípravy archiválií na digitalizaci i s provozem kanické badatelny.

Program začíná v 16:00 hodin.


Zemský archiv v Opavě

Státní okresní archiv Nový Jičín 
K Archivu 2095/1, 741 01 Nový Jičín (mapa)
https://www.archives.cz/web/soka/novy_jicin/o_archivu/

Turistika a cestování ve fondech Státního okresního archivu Nový Jičín

Zemský archiv v Opavě- Státní okresní archiv Nový Jičín zve u příležitosti oslav Mezinárodního dne archivů na komentovanou prohlídku s prezentací archiválií nazvanou Turistika a cestování ve fondech Státního okresního archivu Nový Jičín.
Na dopoledne téhož dne je možné objednat komentované prohlídky budovy pro školy, rezervace na info@nj.archives.cz nebo tel.: 556 770 120.

Navštívit nás můžete v pátek 9. června 2023.
Dopoledne komentované prohlídky pro školy.
V 15:30 prezentace archiválií a komentovaná prohlídka archivu.


Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 2/1, 74601 Opava (mapa)
https://www.archives.cz/web/za_opava/o_archivu/

Turistika a cestování ve fondech Zemského archivu v Opavě

Zemský archiv v Opavě zve u příležitosti oslav Mezinárodního dne archivů na návštěvu výstavy archiválií k tématu Turistika a cestování ve fondech Zemského archivu v Opavě, která bude probíhat od 10:00 do 17:00. V časech 10:00, 14:00 a 16:00 je možné zúčastnit se komentované prohlídky budovy archivu.

Navštívit nás můžete 9. 6. 2023 v čase 10:00-17:00.


Státní okresní archiv Karviná
Fryštátská 55, 733 01 Karviná – Fryštát (mapa)
https://www.archives.cz/web/aktualne/index.php?post_id=408&title=soka-karvina:-862023-=-den-otevřenych-dveři-u-přilezitosti-mda

Den otevřených dveří ve Státním okresním archivu Karviná

Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Karviná zve u příležitosti oslav Mezinárodního dne archivů na komentované prohlídky archivu, shlédnutí nově instalované výstavy pod názvem Ne-klidná Orlová, prezentaci mapového portálu KARVINSKO ve stopách času a promítnutí unikátního filmu se záběry na starou Karvinou z roku 1918.

Těšit se na Vás budeme ve čtvrtek 8. června 2023, komentované prohlídky archivu se uskuteční v 10:00 a 16:00.


Moravský zemský archiv v Brně

Moravský zemský archiv v Brně 
Palachovo náměstí 723/1, 62500 Brno – Starý Lískovec (mapa)
www.mza.cz/

Tajemství faksimilí

💡Moravský zemský archiv v Brně Vás srdečně zve na výstavu, která se uskuteční u příležitosti Mezinárodní den archivů v malém sále MZA ve dnech 9. 6. – 18. 6. 2023 od 10:00 do 18:00 hodin pod názvem „Tajemství faksimilí“📜. Na výstavě se dozvíte, co to vlastně faksimile jsou, seznámíte se s jejich podobou, procesem jejich vytváření i účelem, za kterým většinou vznikají. V několika případech také budete mít možnost srovnání, nakolik se liší – či eventuálně neliší – od originálu, podle nějž byly vyhotoveny📖. Kromě toho budou ve formě faksimilí představeny vybrané archiválie z našich fondů – těšit se můžete na listiny, pečetě, rukopisné kodexy, unikátní iluminované obaly zemských desk, ale třeba též na ukázky novodobých dokumentů, neboť zhotovování faksimilí se netýká jen středověkých či raně novověkých archiválií🗞

Výstava bude probíhat ve dnech 9. 6. – 18. 6. 2023 od 10:00 do 18:00 hodin v malém sále MZA.


Státní okresní archiv Kroměříž
Velehradská 4259, 767 01 Kroměříž (mapa)
https://www.mza.cz/kromeriz/

Vernisáž výstavy Místa věčného klidu

Nová výstava ve foyer kroměřížského archivu se věnuje historii hřbitovů měst a obcí okresu Kroměříž. Nabízí zajímavé ukázky plánů hřbitovů, řádů a parte. Nechybí unikátní fotografie.

Vernisáž se uskuteční ve středu 7. června 2023 v 17 hodin.

Akce k Mezinárodnímu dni archivů v SOkA Kroměříž:

Výstava Kroměříž jubilující: výstava k 760. výročí trvání města Kroměříže bude přístupná od 1. června do 31. srpna 2023 ve foyer kroměřížské radnice, Velké náměstí 115.

Den otevřeních dveří v SOkA Kroměříž: komentované prohlídky budovy archivu, písařská dílna nejen pro děti, komentované prohlídky výstavy Místa věčného klidu. Navštívit nás můžete ve čtvrtek dne 8. června od 13 do 18 hodin v budově archivu (Velehradská 4259, Kroměříž).


Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou
Turnovská 4151/40a, 46601 Jablonec nad Nisou (mapa)
https://www.soalitomerice.cz/soka-jablonec-nad-nisou/

Jablonecká oslava Mezinárodního dne archivů

Den otevřených dveří spojený s prezentací zajímavých archiválií k letošním „trojkovým“ regionálním výročím, aneb od nejstaršího originálního dokumentu uloženého v archivu (1323) přes děje 19. století až po legendární návštěvu ing. Hanzelky a Zikmunda v Jablonci n. N. a vznik jabloneckého okresního archivu (1953).

Navštívit nás můžete v pátek 9. června 2023, vždy v 9, 12, 15 a 18 hodin.


Státní okresní archiv Semily
Archivní 570, 513 01 Semily (mapa)
https://www.soalitomerice.cz/soka-semily/

Na poslední cestě – zločin, trest a záhrobí

Výstava z dějin útrpného práva v oblasti Pojizeří dokumentuje, za co a jak byli trestáni a propadli hrdlem zločinci v minulých staletích. S ohledem na regionální specifika výstavu provází i téma víry v posmrtný život a vyvolávání zesnulých při spiritistických seancích.

9. 6. 2023, 17.00 – zahájení výstavy.
Trvá do 11. 9. 2023.


Státní okresní archiv Česká Lípa
Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa (mapa)
https://www.soalitomerice.cz/soa-v-litomericich-pozvanka-na-mezinarodni-den-archivu/

Mezinárodní den archivů v SOkA Česká Lípa

Při příležitosti Mezinárodního dne archivů zveme na komentované prohlídky archivu, které se uskuteční dne 8. 6. 2023 v 9, 11, 13, 15, 17 hodin.


Státní oblastní archiv v Plzni

Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích
Jindřichovice 1 – zámek  (mapa)
https://www.soaplzen.cz/soka-so

Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích pořádá 15. června 2023 Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohou prohlédnout prostory archivu i zajímavé archiválie.

Komentované prohlídky se budou zahajovat v časech 10:00, 14:00 a 16:00 hodin, zámecký park bude přístupný po celý den.


Státní okresní archiv Tachov
Plánská 2037 347 01 Tachov (mapa)
https://www.soaplzen.cz/soka-tc

Den otevřených dveří ve Státním okresním archivu Tachov na téma Dobrovolnosti se meze (ne)kladou aneb Brigády socialistické práce a Akce Z v okrese Tachov

U příležitosti Mezinárodního dne archivů vyhlášeného Mezinárodní archivní radou a zaštítěného Českou archivní společností, pořádá Státní okresní archiv Tachov ve dnech 7. a 8. června 2023 od 9:00 do 18:00 hodin Den otevřených dveří tentokrát na téma Dobrovolnosti se meze (ne)kladou aneb Brigády socialistické práce a Akce Z v okrese Tachov.

Exkurze pro veřejnost se budou zahajovat v časech: 9:00, 11:00, 13:00, a 15:00 (ve středu 7. června i od 17:00). Při této příležitosti bude možné opět nahlédnout do zákulisí archivu a seznámit se s jeho činností. Součástí Dne otevřených dveří bude i výstava zajímavých archiválií, které veřejnost nemá možnost běžně shlédnout. V letošním roce budou archiválie zaměřeny na „dobrovolné“ aktivity občanů probíhající pod hlavičkou brigád socialistické práce, resp. v rámci akcí Z v okrese Tachov.

Pokud by někdo ze zájemců o návštěvu archivu měl ve svém držení zajímavou písemnost či fotografii a chtěl by ji archivu poskytnout, bude srdečně vítán.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Součástí Dne otevřených dveří bude rovněž stejnojmenná přednáška Mgr. Jana Edla „Dobrovolnosti se meze (ne)kladou aneb Brigády socialistické práce a Akce Z v okrese Tachov“. V ní se posluchači dozví podrobnější informace o těchto již pozapomenutých dobrovolných aktivitách z období před rokem 1989. Přednáška se koná v zasedací místnosti Státního okresního archivu Tachov ve čtvrtek 8. června 2023 od 17.00 hod.


Státní okresní archiv Rokycany
Jeřabinová 1043, Rokycany (mapa)
www.soaplzen.cz/soka-ro

Jménem zákona! Četníci, udavači nebo zapomenutí hrdinové?

Přednáška Luboše Valdhanse s ukázkami kronik, četnické výzbroje a výstroje.

Přednáška se uskuteční 8. 6. od 16 hodin.


Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně
Náměstí Republiky 10, Horšovský Týn (mapa)
http://www.soaplzen.cz/soka-do

Dny otevřených dveří v okresním archivu

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně, nám. Republiky 10 pořádá ve dnech 1. a 2. června 2023 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

V jejich rámci se bude konat v archivu výstava ZMIZELÝ HORŠOVSKÝ TÝN, kterou zahájí vernisáž ve čtvrtek 1. června 2023 od 10 hodin.

Komentované prohlídky archivu a restaurátorské dílny budou v tyto dny vždy od 10, 13, 15 a 16:30 hodin.


Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích
Branka 669, 33601 Blovice (mapa)
https://www.soaplzen.cz/soka-pj

U příležitosti Mezinárodního dne archivů vyhlášeného Mezinárodní archivní radou a zaštítěného Českou archivní společností, pořádá Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích ve středu dne 28. 6. 2023 Den otevřených dveří. V jeho rámci se od 15. 00 hod koná přednáška Patrika Kellera „Policejní stráž města Kasejovic“.

Zároveň si návštěvníci mohou prohlédnout prostory archivu i zajímavé archiválie
(komentované prohlídky od 9,00 – 15,00 hod).

Srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu.


Státní oblastní archiv v Praze

Státní okresní archiv v Příbrami
E. Beneše 337, Příbram VII (mapa)
http://www.soapraha.cz/pribram/

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V SOkA Příbram

U příležitosti Mezinárodního dne archivů pořádá Státní okresní archiv v Příbrami výstavu zaměřenou na genealogické prameny z oblasti Příbramska s názvem CO PO NÁS ZŮSTANE aneb genealogické prameny Příbramského okresu. Vystaveny budou archiválie sloužící jako podklad k tvorbě rodokmenu. Zároveň pronese PhDr. Věra Smolová přednášku OSUD RODINY Jana Blažeje Santiniho-Aichela na Příbramsku, od jehož úmrtí letos uplynulo 300 let.

Výstava bude přístupná 8. června 2023 od 9:00 so 19:00, přednáška se bude konat v 17:30.


Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Staroměstské náměstí 1, Mladá Boleslav (mapa)
http://www.soapraha.cz/mladaboleslav/

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Státní okresní archiv v Mladé Boleslavi připravil na sobotu 10. 6. 2023 Den otevřených dveří, v rámci něhož budou probíhat komentované prohlídky archivu a barokní piaristické knihovny, prezentovány budou ukázky archiválií z tamějších fondů a těšit se můžete na malý antikvariát regionální literatury.

Otevřeno bude od 10:00 do 16:00 hodin.


 

Státní okresní archiv Beroun
U Archivu 1633, 26601 Beroun-Město (mapa)
http://www.soapraha.cz/Aktuality/?id=6255

Beseda s dětmi o historii obce a školy Hýskov

Děti ze základní školy se formou besedy a kopií archiválií seznámí jednak s činností archivu, jednak s některými zásadními událostmi z dějin obce i školy.

Místo konání: Základní škola Hýskov, Školní 112, 267 06 Hýskov.


Státní okresní archiv Kladno
Floriánské náměstí 103, 27201 Kladno (mapa)
http://www.soapraha.cz/kladno/

Desáté setkání kronikářů okresu Kladno

Další z pravidelných setkání, na němž zazní tři příspěvky, v nichž chceme účastníky seznámit prostřednictvím ukázek z našich depozitářů s typy pramenů, které se badatelům nabízejí ve fondech archivů obcí a měst, dále s úskalími i výhodami vedení kronik v elektronické podobě a jejich následného zpřístupňování, na závěr nebude chybět oblíbená sekce Historie není černobílá, aneb zajímavosti z našich archivních fondů.

Dne 1. června 2023 od 14:30 do 17:00 hodin.

Místo konání: Slaný, Městské centrum Grand.


Státní okresní archiv Mělník
Pod Vrchem 3358, 27601 Mělník (mapa)
http://www.soapraha.cz/Aktuality/?id=6255

Den otevřených dveří ve Státním okresním archivu Mělník

Přednáška a výstavka s ukázky plakátů, programů a dobových fotografií z archivních fondů a sbírek Státního okresního archivu Mělník.

Navštívit nás můžete dne 8. června 2023 od 9:00 do 14:00 hodin.


 

Státní okresní archiv Praha-venkov
Pražská 728, 25229 Dobřichovice (mapa)
http://www.soapraha.cz/Aktuality/?id=6254

Výstava Krok za krokem za našimi slavnými předky

Výstava prezentuje směry genealogického bádání na příkladu deseti mezníků lidského života, jejichž stopy mohou být zachyceny v archivních pramenech. Cílem je seznámit veřejnost s genealogickými prameny, archivními fondy, potažmo archivní sítí, a to i prostřednictvím ukázek konkrétních archiválií, které se pojí se jmény veřejně známých osobností.

Od 1. do 30. června 2023, výstava je přístupná veřejnosti vždy v pondělí, středu a čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin.

 

Společenské setkání pamětníků v Měchenicích

http://www.soapraha.cz/Aktuality/?id=6255

Setkání s pamětníky obce Měchenice.

Dne 14. června 2023 od 15:00 hodin v kulturním sále Obecního úřadu Měchenice, Hlavní 4, 252 06 Měchenice.


Státní okresní archiv Rakovník
Plzeňská 2493, 26901 Rakovník II (mapa)
http://www.soapraha.cz/Aktuality/?id=6255

Den otevřených dveří ve Státním okresním archivu Rakovník

Státní okresní archiv Rakovník Vás zve na komentované prohlídky archivu spojené s prezentací vybraných archiválií a výstavou Rakovnická setkání s keramikou RAKO.

Dne 8. června 2023, komentované prohlídky od 9:00, 11:00, 14:00 a 17:00 hodin.


Státní oblastní archiv v Třeboni

Státní okresní archiv Jindřichův Hradec 
Václavská 37/III, 377 01  Jindřichův Hradec (mapa)
https://www.ceskearchivy.cz/statni-okresni-archivy/soka-jindrichuv-hradec/soka-jh-uvod

Krása šlechtických rodokmenů

U příležitosti Mezinárodního dne archivů se ve dnech 1. – 4. června 2023 v jindřichohradeckém zámku uskuteční výstava „Krása šlechtických rodokmenů“.

Zatímco se v současné době velké popularitě těší tzv. „občanská“ genealogie (kterou výstava rovněž připomene), jakoby stranou zůstávala dříve velmi rozšířená „šlechtická“ genealogie. Hlavní obsah připravované výstavy bude proto věnován představení cenných rodokmenů (a vývodů) šlechtických rodů (např. Paarů, Czerninů), které byly často vyhotoveny na pergamenu.

Ve sbírkách jindřichohradeckého archivu se nachází i více jak dva metry široká vyobrazení. Zajímavé je i pojetí šternberského genealogického grafu, který je znázorněn v kruhu. Návštěvníci uvidí také dokumenty, které často sloužili jako přípravný materiál pro samotné zhotovení rodokmenu.

Výstava bude instalována v Královském sále gotického paláce. Vstup ze III. nádvoří.  (mapa)


Státní okresní archiv Český Krumlov
Pod Kaštany 228-Plešivec, 381 01 Český Krumlov (mapa)
https://www.ceskearchivy.cz/statni-okresni-archivy/soka-cesky-krumlov/soka-ck-uvod

Nuda v archivu? …Určitě ne!

Státní okresní archiv Český Krumlov Vás srdečně zve na výstavu a workshop „Nuda v archivu? Určitě ne!“ věnovaný pomocným vědám historickým. Workshop je rozdělený na stanoviště věnovaná jednotlivým pomocným vědám historickým (sfragistika, numismatika, paleografie, heraldika, genealogie…). Na stanovištích jsou připraveny pracovní listy a úkoly. Návštěvníci si tak mohou vyzkoušet odlít pečeť, psát brkem, zahrát numismatické pexeso, složit tématické puzzle či poznat staré míry a váhy. Splnění všech úkolů trvá přibližně 1 hodinu. Workshop je určen pro žáky 5.- 9. tříd.

Výstava a workshop se uskuteční v přednáškovém sále SOkA Český Krumlov 7. června 2023, 8:00-17:00 a 8. června 2023, 8:00-12:00.


Státní oblastní archiv v Třeboni 
Husova 143, 379 01 Třeboň (mapa)
http://www.ceskearchivy.cz/

Výstava Rukopisy Kříže z Telče 1434–1504

Státní oblastní archiv v Třeboni srdečně zve na program k Mezinárodnímu dni archivů.
V pátek 9. června 2023 otevřeme v třeboňském archivu výstavu Rukopisy Kříže z Telče 1434–1504, kterou se svým výzkumným týmem připravila prof. Lucie Doležalová z Ústavu řeckých a latinských studií Univerzity Karlovy. Zájemci si budou moci prohlédnout postery o díle středověkého augustiniána, vyslechnout přednášku Písař Kříž z Telče v Třeboni od prof. Doležalové a jejích kolegyň a kolegů a zahájit s námi výstavu slavnostní vernisáží.

V pátek 9. června bude od 10 do 16 hodin volně k prohlédnutí výstava Rukopisy Kříže z Telče 1434–1504.
Od 16 hodin bude v konferenčním sále archivu (Husova 143, Třeboň) pokračovat program přednáškou Písař Kříž z Telče v Třeboni, kterou prosloví prof. Doležalová z FF UK s týmem svých kolegyň a kolegů. V 17.30 bude výstava slavnostně zahájena vernisáží.
Na celý program zájemce srdečně zveme!


Státní oblastní archiv v Hradci Králové

Státní oblastní archiv v Hradci Králové 
Balbínova 821/8, 50003 Hradec Králové (mapa)
https://vychodoceskearchivy.cz/

Den otevřených archivů

Výstavy z archivních fondů, komentované prohlídky, ukázky Archivu Online, program pro děti – dne 9. června 2023, čas se v jednotlivých archivech liší viz bližší informace na plakátku.

Místo konání: Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Litomyšl, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Zámrsk.


Archivy územních samosprávních celků

Archiv města Ostravy 
Špálova 19, Ostrava (mapa)

MDA v Archivu města Ostravy

Výstava v badatelně ke stému výročí vzniku archivu, minivýstava věnovaná osobnosti starosty Moravské Ostravy Jana Prokeše, prohlídka knihařské dílny, spojená s ukázkou výroby pečetí, zábavné soutěže pro školy, prohlídky archivu a jeho depozitářů.

Navštívit nás můžete 9. 6. 2023, 8.00-16.00.


Specializované archivy

Centrum hasičského hnutí
Husova 300, Přibyslav (mapa)
http://www.chh.cz

Noc na zámku v Přibyslavi! Přijďte navštívit (i nevšední) prostory zámku, které jindy neuvidíte! Zúčastněte se komentovaných prohlídek archivu, archivu CTIF, archivní knihovny či nahlédněte do největšího hasičského muzea v České republice.
Více informací na www.chh.cz

Navštivte nás 26. 5. 2023 v čase 17:30-22:00.


Archiv Masarykovy univerzity
3. patro budovy Krajského úřadu JmK, Žerotínovo náměstí 3, Brno (mapa)
www.archiv.muni.cz/

Den otevřených dveří Archivu Masarykovy univerzity

Archiv MU zve na Den otevřených dveří 9. 6. 2023 u příležitosti Mezinárodního dne archivů, který každoročně pořádá Česká archivní společnost pod záštitou mezinárodního sdružení archivů a archivářů International Council of Archives. Přidejte se k putování historií naší univerzity v unikátních prostorách archivu a objevujte, proč je důležité uchovávat dokumenty i poté, co jsou vyřízeny.

9. 6. 2023 – 9:00 až 16:00. V časech 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 a 15:30 pro zájemce budou probíhat prohlídky depozitářů. Délka prohlídky cca 20 minut.


Archiv Poslanecké sněmovny
Sněmovní 1/1, 11800 Praha 1 – Malá Strana (mapa)
https://1url.cz/huMCn

Rádi bychom vás pozvali 19. června 2023 ve 14:30 hodin na netradiční prohlídku Poslanecké sněmovny, kterou jsme připravili u příležitosti Mezinárodního dne archivů. Během této prohlídky vás seznámíme s činností Archivu Poslanecké sněmovny, provedeme vás budovami Poslanecké sněmovny a představíme vám expozice, které jsme jako zaměstnanci Archivu Poslanecké sněmovny připravili.

Sraz přihlášených účastníků před Informačním střediskem Poslanecké sněmovny , Malostranské náměstí 6/18, Praha 1. Ke vstupu do prostor Poslanecké sněmovny je třeba mít občanský průkaz.