Ročník 2022

Národní archiv
Archivní 4, Praha 4 (mapa)
http://www.nacr.cz


Archiv bezpečnostních složek
Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 (mapa)
http://www.abscr.cz

Mezinárodní den archivů v archivu bezpečnostních složek

Archiv bezpečnostních složek a Ústav pro studium totalitních režimů požádají ve čtvrtek 9. června 2022 již tradiční Den otevřených dveří v budovách ABS. Na programu budou speciální komentované prohlídky budov.

Budova ABS na Branickém náměstí 2 – komentované prohlídky budou probíhat každou celou hodinu od 14 do 20 hodin.

Budova ABS v Brně-Kanicích – komentovaná prohlídky proběhne v 16 hodin.


Státní oblastní archiv v Praze (adresář)
Státní oblastní archiv v Třeboni (adresář)
Státní oblastní archiv v Plzni (adresář)
Státní oblastní archiv v Litoměřicích (adresář)
Státní oblastní archiv v Zámrsku (adresář)
Moravský zemský archiv v Brně (adresář)
Zemský archiv v Opavě (adresář)

specializované archivy (adresář)

bezpečnostní archivy (adresář)

archivy územních samosprávných celků (adresář)

soukromé archivy (adresář)