Státní oblastní archiv v Třeboni

Dotkni se pergamenu! Workshop pro školy a veřejnost
 
Přijďte se dotknout napnuté zvířecí kůže, dozvědět se, jak se z ní stane věku odolávající psací látka.
Podívejte se na luxusně provedené pergamenové listiny a rodokmeny.
Zauvažujte nad užitným užitím náročně získávaného materiálu v knihařství a archivnictví minulých let.