Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze

Open House Praha
 
V rámci Open House Praha nabízí Národní archiv prohlídky pro veřejnost s průvodcem v budovách Chodovec (zde ve spolupráci se Státním oblastním archivem Praha) a v historické budově na ulici Milady Horákové. V budově na Chodovci zpřístupní v sobotu a v neděli mezi 10. a 18. hodinou například přednáškový sál, výstavní sál, badatelny, knihovnu, depozitáře nebo dezinfekční linku. Oba dva dny, v sobotu i neděli, je ve 13 hodin připravena komentovaná prohlídka budovy s architektkou Ivou Knappovou. V historické budově archivu na ulici Milady Horákové archiv zpřístupní výstavní prostor, badatelnu, knihovnu a částečně i bývalý byt ředitele archivu. Vystavena bude faksimile tzv. Zlaté buly sicilské, vydané 26. září 1212 v Basileji.