Národní archiv

Konference „Integrace volyňských Čechů do československé/české společnosti v letech 1945–2022”
 
Cílem konference je prezentovat příspěvky věnované reemigraci, usídlování, adaptaci a integraci volyňských Čechů v Československu/České republice v letech 1945–2022 a prozkoumat tuto problematiku z hlediska jednotlivých vln návratu volyňských Čechů (i ostatních krajanů žijících na území dnešní Ukrajiny) do vlasti v letech 1945–1947, po havárii černobylské jaderné elektrárny a v souvislosti s probíhající ruskou agresí na Ukrajině.
Věnovat se bude rovněž zahraničněpolitickým aspektům přesídlení volyňských Čechů a sociálněprávní stránce jejich integrace. Pozornost soustředí rovněž na úlohu volyňských Čechů při osvobozování Československa i na roli, kterou sehráli v protikomunistickém odboji. Připomene rovněž prameny, které se vztahují k dané problematice i obraz návratu volyňských Čechů do vlasti a jejich život v sochařství, filmových dokumentech a krásné literatuře.

Konference se koná v rámci projektu v rámci projektu NAKI III
(program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023–2030) DH23P03OVV043
„Národní a kulturní identita českých komunit na Ukrajině v 19.–21. století v movitém kulturním dědictví České republiky“