Archiv města Plzně

Archivní kulturní památky v Archivu města Plzně
 
Představeny budou nejcennější archiválie prohlášené v letech 1977 až 2024 za archivní kulturní památky. Mezi ně patří mj. rukopis hry J. K. Tyla Fidlovačka s textem státní hymny, nejstarší plzeňské pečetidlo a listina s jeho prvním dochovaným otiskem, soubor čtyř zlatých bul udělených městu Plzni nebo rukopis s vyobrazením saské dynastie Wettinů, který byl prohlášen za archivní kulturní památku teprve na počátku letošního roku.