Archiv bezpečnostních složek, Kanice

Den otevřených dveří v Archivu bezpečnostních složek

Při příležitosti Mezinárodního dne archivů se pro širokou veřejnost ve čtvrtek 13. června 2024 opět otevřou dvě budovy ABS: Branické náměstí 2 (Praha 4) a Kanice (nedaleko Brna). V rámci komentovaných prohlídek budete moci navštívit jinak nepřístupné prostory, nahlédnete „pod pokličku“ práce archivářů a zažijete mnohá překvapení. Zavedeme vás nejen do depozitářů, ale seznámíte se například i s činností jednotlivých pracovišť.

Na co dalšího se můžete těšit v Kanicích (nedaleko Brna)?

Zájemci o prohlídku si vyslechnou úvodní slovo o historii a současnosti pracoviště ABS Kanice a zajímavou přednášku na téma Přestřelka Jana Procházky po 60 letech – pramen k historii Pohraniční stráže? Fikce a fakta v literárním díle z roku 1964. K tomuto tématu bude připravena také výstavka z archiválií uložených v ABS. Za doprovodu zaměstnanců si poté budou moci návštěvníci prohlédnout depozitáře a reprezentativní druhy archiválií, budou seznámeni s procesem přípravy archiválií na digitalizaci i s provozem kanické badatelny.

Program začíná ve 13 a v 16 hodin.