Státní okresní archív Kroměříž

Seminář kronikářů okresu Kroměříž
 
Každoročně pořádaný odborný seminář pro kronikáře obcí a měst okresu Kroměříž se letos kromě informací o vedení kronik bude věnovat tématu cestování a oblíbených turistických cílů, které by kronikáři neměli opomenout ve svých zápisech zmínit.