Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně

Den otevřených dveří v SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně
Výstava Rok české hudby a komentované prohlídky archivu a restaurátorské dílny