Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích

Den otevřených dveří v SOkA PJ se sídlem v Blovicích

V jeho rámci se od 15:00 hod. koná přednáška PhDr. Aleny Vlčkové „Hvězda Terezína – Hanuš Josef Treichlinger“.
Zároveň si návštěvníci mohou prohlédnout prostory archivu i zajímavé archiválie. Komentované prohlídky od 9,00 – 15,00 hod.
Srdečně zveme!