Státní okresní archiv Příbram

Hola, hola – škola volá! Prameny ke školní docházce příbramského okresu
 
Státní okresní archiv v Příbrami zve 6. června na výstavku různých typů archiválií vztahujících se ke školám příbramského okresu. Tematická výstavka připomíná nadcházející 250. výročí vydání Všeobecného školního řádu, který položil základy povinné školní docházky. Ve stejný den se od 17.30 uskuteční přednáška PhDr. Věry smolové „Kruté 18. století aneb Podivné nápady Josefa II.“ Místo v přednáškovém sále je třeba rezervovat předem. Kapacita přednáškového sálu je 50 osob.