Státní okresní archiv Rokycany

Mezinárodní den archivů – SOkA Rokycany
 
Přednáška Ing. J. Langhammera, CSc., na téma Ex libris spojená s vernisáží malé výstavy z bohaté sbírky přednášejícího ve vstupních prostorách archivu.