Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově

Archiv v minulosti a dnes
 
Ve čtvrtek 6. června se u příležitosti Mezinárodního dne archivů uskuteční Den otevřených dveří Státního okresního archivu Bruntál (SOkA Bruntál) se sídlem v Krnově. V budově na Říčním okruhu 12 si nejprve zájemci v 10.00 a v 16.00 hodin vyslechnou příspěvek nejen o vývoji archivnictví v ČR, ale i o historii SOkA Bruntál od vzniku po současnost. Následovat bude komentovaná prohlídka prostor, které jsou běžnému návštěvníkovi archivu během roku nepřístupné. Vše završí výstavka vybraných archiválií různých kategorií, přičemž nebude chybět nejstarší archiválie uložená v SOkA Bruntál, kterou je listina z roku 1281.