Státní okresní archiv Opava

Z pokladů opavského městského archivu
 
V souvislosti s významným výročím (800 let od první zmínky o Opavě jako městě) bude Státním okresním archivem Opava připravena výstava soustřeďující se na významné písemnosti opavského městského archivu. Veřejnosti se tak představí nejstarší dochované městské knihy právní a hospodářské povahy, např. tzv. Radní zrcadlo města Opavy ze 16. století, jediná dochovaná opavská smolná kniha, městské kopiáře, či městský urbář ze 17. století. Nebudou chybět také významné cechovní dokumenty. Z mladších archiválií budou prezentovány opavské kroniky, nejstarší plakáty městského divadla nebo fotografie staré Opavy.