Státní okresní archiv Prostějov

Od počátků k současnosti prostějovského archivu
 
Datum: 10. června 2024
9:00-16:00 Komentované prohlídky pro veřejnost spojené s tematickou výstavkou archiválií