Státní oblastní archiv v Hradci Králové - Archivní oddělení Zámrsk

Mezinárodní den archivů
 
Výstava různorodostí a proměn archiválií, komentované prohlídky zámeckého areálu, pro zájemce ukázky ARchivu ONline.