Státní okresní archiv Karviná

Svědkové paměti
 
Ve čtvrtek 13. 6. 2024 u příležitosti Mezinárodního dne archivů nabídne Státní okresním Karviná všem zájemcům komentované prohlídky archivu, které doprovodí poutavé přednáška o projektu Karvinsko ve stopách času. Komentované prohlídky se budou konat v 10: 00 a v 16:00 a zájemci náhlednou také do míst, která nejsou běžným návštěvníkům a badatelům obvykle přístupná. Po celý den si mohou návštěvníci prohlédnout komorní plakátovou výstavku k vybraným drobným sakrálním památkám, pomníkům a pamětním deskám v okrese Karviná s názvem Svědkové paměti. Ve foyer archivu se mohou zájemci o výtvarné umění seznámit také s obrazy karvinských malířek Zuzany Štefánikové a Zuzany Kubíčkové.