Státní okresní archiv Pelhřimov

Možnosti bádání o dějinách Pelhřimovska v jindřichohradeckém archivu
 
Přednáška PhDr. Pavla Holuba, Ph.D. přiblíží různorodé archivní dokumenty, které se dochovaly ve velkostatkových a rodových fondech ve Státním okresním archivu Jindřichův Hradec a které se vztahují k okresu Pelhřimov. Regionální badatelé, zájemci o dějiny jednotlivých měst, obcí, domů i genealogové si mohou odnést zajímavé tipy na další možnosti svého studia.