Státní okresní archiv Semily

Plovárny a koupaliště semilského okresu
 
Tam, kde to vodní živel umožnil, vznikaly již koncem 19. století plovárny a říční lázně. Později se zejména činností Sokolů a okrašlovacích spolků, ale i soukromých osob začala v našich městech a na venkově objevovat první koupaliště, která zaznamenala období velké obliby a rozkvětu i po druhé světové válce. Některá fungují dodnes, z mnohých pozůstávají ruiny, bortící se bazény a zbytky zázemí.
Výstava historických i současných fotografií doprovázená stručnými texty si neklade za cíl zdokumentovat všechna zařízení vodních sportů a rekreace v semilském okrese, ale v průřezovém výběru připomene známé i méně známé areály od krkonošských svahů až po slunné roviny Turnovska.
U příležitosti Mezinárodního dne archivů se tak jedná o první z několika počinů věnovaných volnočasovým aktivitám v oblasti Českého ráje a okolí. Pokračovat bude monotematickým číslem sesterského vlastivědného časopisu Od Ještěda k Troskám, věnovaným rovněž, ale již obšírněji plovárnám a koupalištím, a vyvrcholí v roce 2025 uspořádáním konference Rekreace v Českém ráji pod taktovkou Pekařovy společnosti Českého ráje, z. s.