Státní okresní archiv Tachov

70/50/30 Je k čemu se vracet aneb historie a zajímavosti tachovského okresního archivu
 
XVI. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE STÁTNÍM OKRESNÍM ARCHIVU

U příležitosti Mezinárodního dne archivů vyhlášeného Mezinárodní archivní radou a zaštítěného Českou archivní společností pořádá Státní okresní archiv Tachov ve dnech 12. a 13. června 2024 Den otevřených dveří.

V letošním roce na téma „70/50/30 Je k čemu se vracet aneb historie a zajímavosti tachovského okresního archivu“.

Exkurze pro veřejnost budou začínat v časech: 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 (ve středu 12. června i od 17. hod.). Při této příležitosti bude možné opět nahlédnout do zákulisí archivu a seznámit se s jeho činností. Součástí Dne otevřených dveří bude i výstava zajímavých archiválií, které veřejnost nemá možnost běžně zhlédnout. V letošním roce budou představeny nejzajímavější archiválie uložené v archivu (tzv. špeky), které dokumentují historii okresu Tachov.

Součástí Dne otevřených dveří bude rovněž stejnojmenná přednáška Mgr. Jana Edla „70/50/30 Je k čemu se vracet aneb historie a zajímavosti tachovského okresního archivu“. V ní se posluchači dozví podrobnější informace nejen o historii státního okresního archivu, ale blíže budou představeny úsměvné i vážné dokumenty naší minulosti. Přednáška se koná v zasedací místnosti Státního okresního archivu Tachov ve čtvrtek 13. června 2024 od 17.00 hod.