Státní okresní archiv Hradec Králové

Mezinárodní den archivů
 
Výstava „Hudba a archiválie“ – dokumenty se vztahem k hudně, hudebníkům, šumařům, hudebním nástrojům…,ukázky ARchivu ONline v 10:00, 13:00, 15:00.