Státní okresní archiv Olomouc – Olomoucká pobočka ZA v Opavě

Výstava „Počátky a rozvoj moderního archivnictví v Olomouci. (K 70. výročí vydání vládního nařízení č. 29/1954 Sb. o archivnictví)
 
Výstava bude umístěna ve vstupní hale olomouckého archivního areálu (U Husova sboru 10) v Olomouci. K instalaci výstavy se užijí vitríny, které tvoří součást interiéru vstupní haly. S pomocí kombinace reprodukcí archiválií, artefaktů a doprovodných textů se vytvoří expozice, která přiblíží návštěvníkům archivu vznik a vývoj našich archivních institucí.