Adresář archivů

Národní archiv
Archivní 4, Praha 4 (mapa)
http://www.nacr.cz

Archiv bezpečnostních složek
Siwiecova 2, Praha 3 (mapa)
http://www.abscr.cz

Státní oblastní archiv v Praze (adresář)
Státní oblastní archiv v Třeboni (adresář)
Státní oblastní archiv v Plzni (adresář)
Státní oblastní archiv v Litoměřicích (adresář)
Státní oblastní archiv v Zámrsku (adresář)
Moravský zemský archiv v Brně (adresář)
Zemský archiv v Opavě (adresář)

specializované archivy (adresář)

bezpečnostní archivy (adresář)

archivy územních samosprávných celků (adresář)

soukromé archivy (adresář)