bezpečnostní archivy 2018

Archiv Bezpečnostní informační služby
Nárožní 2, Praha 5 (mapa)
http://www.bis.cz

Archiv Úřadu pro zahraniční styky a informace
náměstí Hrdinů 3, Praha 4 (mapa)
http://www.uzsi.cz

Archiv Národního bezpečnostního úřadu
Na Popelce 16, Praha 5 (mapa)
https://www.nbu.cz/cs/archiv-webu/

Bezpečnostní archiv Vojenského zpravodajství
Tychonova 1, Praha 6 (mapa)
https://vzcr.cz/

Archiv Policie ČR
Strojnická 27, Praha 7  (mapa)
http://www.policie.cz/clanek/archiv-policie-ceske-republiky.aspx

Archiv Ministerstva vnitra ČR
Kamýk nad Vltavou 210 (mapa)
http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-archivni-spravy-a-spisove-sluzby.aspx