Poslání Dne archivů

  • zvyšovat povědomí široké veřejnosti o důležitosti archiválií a archivů, neboť archivy svým posláním zajišťují právní jistotu společnosti trvale uloženou v dokumentech;
  • zvyšovat povědomí u výhodách spisové služby nebo jiné institucionalizované správy dokumentů, neboť řádná péče o dokumenty může přispívat ke kvalitnímu výkonu jakékoli organizace;
  • zvyšovat povědomí veřejného i komerčního sektoru o potřebnosti trvalé ochrany archivů a o nezbytném zajištění jejich přístupnosti;
  • zpřístupňovat široké veřejnosti výjimečné a historicky vzácné archiválie uchovávané v archivech;
  • zlepšovat obraz archiválií a archivů v očích veřejnosti a dále archivy celosvětově zviditelňovat.