Státní oblastní archiv v Plzni

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně
Náměstí Republiky 10, Horšovský Týn (mapa)
http://www.soaplzen.cz/soka-do

V rámci Dne otevřených dveří se koná výstava Restaurované dopisy J. W. Goetha. Komentované prohlídky archivu a restaurátorské dílny začínají v 10, 13, 15 a 16:30 hodin. Při prohlídce archivu bude vystaven obsah zcela nedávno nalezené kovové schránky z pomníku Osídlení pohraničí v Horšovském Týně.


Státní okresní archiv Tachov
Plánská 2037, Tachov (mapa)
http://www.soaplzen.cz/soka-tc

Den otevřených dveří SOkA Tachov tentokrát na téma „Fotografické ateliéry v okrese Tachov do roku 1945“

U příležitosti Mezinárodního dne archivů, vyhlášeného Mezinárodní archivní radou a zaštítěného Českou archivní společností, pořádá Státní okresní archiv Tachov Den otevřených dveří tentokrát na téma „Fotografické ateliéry v okrese Tachov do roku 1945“.

Exkurze pro veřejnost se budou zahajovat v časech: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 a 17:00 (poslední termín pouze ve středu). Při této příležitosti bude možné opět nahlédnout do zákulisí archivu a seznámit se s jeho činností. Součástí Dne otevřených dveří bude i výstava zajímavých archiválií, které veřejnost nemá možnost běžně shlédnout. V letošním roce budou archiválie zaměřeny na představení fotografických ateliérů, které v našem okrese fungovaly před rokem 1945.

Pokud by někdo ze zájemců o návštěvu archivu měl ve svém držení zajímavou písemnost či fotografii a chtěl by ji archivu poskytnout, bude srdečně vítán.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Součástí Dne otevřených dveří bude rovněž stejnojmenná přednáška PhDr. Markéty Novotné „Fotografické ateliéry v okrese Tachov do roku 1945“. V ní se posluchači dozví podrobnější informace o fotografických ateliérech a seznámí se blíže s jejich produkcí. Přednáška se koná v zasedací místnosti Státního okresního archivu Tachov ve čtvrtek 9. června 2022 od 17.00 hod.

8. a 9. června 2022, 9:00-18:00