Státní oblastní archiv v Třeboni


Státní oblastní archiv v Třeboni
oddělení Jindřichův Hradec
Zámek 1, 377 01 Jindřichův Hradec (mapa)
https://www.ceskearchivy.cz/archivni-oddeleni/soa-jindrichuv-hradec/soa-jh-uvod

Mezinárodní den archivů – výstava „V novém kabátě“ – restaurování a uložení archiválií

Při příležitosti Mezinárodního dne archivů si budou moci zájemci z řad široké veřejnosti v sobotu 11. června 2022 od 9:00 do 16:00 prohlédnout restaurované archiválie. Péče o vhodné podmínky spjaté s uložením archiválií představuje jednu z činností, které plní archivy v rámci svých úkolů. Přesto kvůli nevhodným formám uložení písemností v minulosti docházelo k narušení psací látky (pergamenu, papíru), k poškození pečetí či záznamových prostředků (inkoustů). Restaurování a konzervování je nepostradatelným krokem pro zachování dokumentů pro budoucí generace. Jedním z velkých souborů archiválií uložených na jindřichohradeckém oddělení, které byly v uplynulých letech restaurovány, jsou listiny z Rodinného archivu Paarů. Jak probíhá záchrana pergamenové listiny, papírového dokumentu a v jaké podobě jsou archiválie uložené pro další generace, nastíní jednodenní výstava.

Potěšit nás svou návštěvou můžete 11. června 2022 v sobotu od 9:00 do 16:00


Státní okresní archiv Tábor
Na Parkánech 1623, Tábor (mapa)
http://www.ceskearchivy.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58

Rafael Maria Boušek (1892-1969)

Státní okresní archiv v Táboře Vás zve na výstavu archiválií k 130. výročí narození táborského profesora, herpetologa a hermetika.

Výstava je přístupná od 6. 6. do 10. 6. 2022, 8,00-17,00 hodin.


Státní okresní archiv Strakonice
Smetanova 351, Strakonice (mapa)
http://www.ceskearchivy.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57

Cechy a živnostenská společenstva na Strakonicku

Státní okresní archiv ve Strakonicích Vás zve na vzdělávací workshop s programem pro základní školy.

Workshop bude přístupný ve dnech 9. 6. – 10. 6. 2022 (8:00-13:00).