Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Den archivů v SOA Litoměřice

Ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích budou u příležitosti dne archivů probíhat 7.6. 2024 komentované prohlídky budovy bývalého dominikánského kláštera, v níž archiv sídlí, které budou zpestřeny výstavkou „Jak k nám mluví archivní prameny“.
Zároveň si návštěvníci budou moci prohlédnout historické plány a vyobrazení této budovy.
Pro zájemce bude připravena i prezentace práce v on-line prostředí naší e-badatelny.
V rámci doprovodného programu a u příležitosti Noci kostelů bude zpřístupněn i prostor zrušeného kostela sv. Michala, který byl až do r. 1838 součástí areálu dominikánského kláštera.

Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Státní oblastní archiv v Litoměřicích Den archivů v SOA Litoměřice Ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích budou u příležitosti dne archivů probíhat 7.6. 2024...Read More...